Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Helene Savolainen

Logopeed
helene@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööeaeg
T, N ja kokkuleppel
Tutvustus

Helene töötab logopeedina juba üle 20 aasta. Esmaselt töötab ta vene keelt kõnelevate lastega. Oma töös toetab varajast sekkumist. Juhendanud TÜ eripedagoogika osakonna logopeediaharu tudengite praktikaid. Võtab osa logopeedidele suunatud täiendõppe kursustest.

Helene on Eesti Logopeedide Ühingu ja Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi liige.
2018 aastal omandanud kliinilise logopeedi 7 litsentsi (tunnistuse nr 131909).

Spetsialisti erialased õpingud:

1992-1999 Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad logopeedia erialal (võrdsustatud magistrikraadiga). Lisaks omab ka eripedagoogi kutset.

Lisaks ka erialaseid koolitusi:

Logopeediline massaaž 26t
Kurgu vaatamise kursus 4t
Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani 5t
Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS) II konverentsi muljed ja arutelud müofunktsionaalse ravi teemadel 6t
Standartiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 0,25 AP
Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 0,25 AP
Diferentseeritud logopeediline massaaz laste kõnehäirete parandamiseks 0,75 AP
Neelamishäired 2 AP
Peapiirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia kursus 8t
Motiveeriv intervjueerimine 24t
Kõne- ja neelamishäirete taastusravi 0,25 AP
Müofunktsionaalsed puuded 0,25 AP
Ortodontiliste probleemide arvestamine kõneravitöös 4t
Sensoorsed kõnepuuded. Implanteeritud laste kõne arengu toetamine 0,5 AP
Düsfaagiaga patsientide käsitlemine Eestis 0,25 AP
Kõnehäired ja nendega seotud kognitiivsed probleemid 0,25 AP
Insuldihaigete kõnehäired ja nende logopeediline ravi 0,25 AP
Neuroloogilise haige funktsionaalse seisundi hindamisvahendid 0,25 AP
Kõne kontroll- ja korrektsioon 2 AP
Sensoorse integratsiooni aspektide arvestamine kõneravitöös lastega 0,25 AP
Vaimse arengu probleemidega laste arengu hindamine ja toetamine 14t
1-3a laste arengu hindamine ja varajane sekkumine 1 EAP
Sensoorne alaalia: avaldumine, diagnostika, teraapia 0,25 AP
Uued sekkumisviisid autismi ja muude degeneratiivsete häirete puhul 10t
Pervasiivsed arenguhäired ja autistlike laste kõneravi 4t
10 aastat sisekõrva imlpantatsioon Eestis 0,25 AP
Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon 0,25 AP
Koolieelse lasteasutuse logopeedi täienduskursus 4 AP
Mentorkoolitus – algajate eripedagoogide juhendamine 4 AP
Neelamishäire teemapäev 0,25 AP
Elementaarse lugemisoskuse kujundamine 3t
0-7aastaste laste vaimse arengu hindamine J.Strebeleva metoodika järgi 1 AP
Varajane sekkumine ehk 0-3 aastaste laste arengu toetamine 0,25 AP
Haridusasutuse juhtimine 4 AP