Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Julia Krehhov

Logopeed
julia@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
T,N

Tutvustus:

Julia lõpetas logopeedia magistriõpingud 2017. aastal cum laude.  Logopeedina töötamist alustas ta 2016. aastal koolieelses lasteasutuses. Nüüdseks on tal kogemusi nii haridus-, meditsiini- ning sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas. Hetkel töötab logopeedina ka kliinikus. Osaleb logopeedidele suunatud koolitustel nii Eestis kui välismaal. Julia erialane huvi on imikute, väikelaste ja täiskasvanute neelamis- ja söömishäired. Teostab teraapiat peamiselt eesti keeles, kuid suhtleb vajadusel ka vene keeles.

Spetsialisti erialased õpingud:

2015 - 2017    Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, eripedagoogika ja logopeedia (logopeedia suund). Magistrikraad (cum laude)

Magistritöö kaitsud teemal: Fiiberendoskoopiline neelamisuuringu usaldusväärsus penetratsiooni ja aspiratsiooni esinemise hindamisel penetratsiooni-aspiratsiooni skaala alusel.

2012 - 2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, eripedagoogika.

Bakalaureuse kraad

 

Erialased koolitused

  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 6t
  • Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks 8t
  • Kõneapraksia 15t
  • Pea piirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia 8t
  • Kliinilise logopeedi roll intensiivravis. Tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel 16t
  • Silmajälgimise tehnoloogia kasutamine erivajadustega laste ja täiskasvanute alternatiivkommunikatsioonis 8t
  • Kerge vaimse alaarenguga õpilaste pragmaatiliste oskuste arendamine 4t
  • Kõne-eelsete ja järgsete pragmaatiliste oskuste ja mängu hindamine. Testid pragmaatiliste oskuste hindamiseks. Teraapia verbaalsete ja mitteverbaalsete suhtlemisoskuste arendamiseks 28h
  • Neonataalsed ja pediaatrilised söömishäired: hindamine ja sekkumine intensiivravis ja pärast väljakirjutamist 8,5t