Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Külli Reino

Logopeed
kylli@koneteraapiakeskus.ee
Broneeri aeg
Tööaeg
N, R
Tutvustus

Külli on omandanud logopeedia magistrikraadi ja  eripedagoogi kutse. Töötanud logopeed-nõustajana kliinikus neonatoloogia osakonnas, logopeed-eripedagoogina lasteaia tasandusrühmas, koolis väikeklassi õpetajana ning rehabilitatsiooniasutuses laste ning täiskasvanutega. On olnud Tartu linna alushariduse logopeedide ainesektsiooni juht. Juhendanud Tartu Ülikooli logopeediaharu tudengite praktikaid. Pidanud loenguid täiendkoolitustel ja ettekandeid konverentsidel. Loonud õppematerjale koostöös kirjastusega.

Külli on Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi liige. 2018 aastal omandas kliinilise logopeedi 7 litsentsi (tunnistuse nr 139643).

Spetsialisti erialased õpingud:

1991 – 1998 Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad logopeedia erialal (võrdsustatud magistrikraadiga)- Sotsiaalteaduskond, eripedagoogika osakond - eriala: logopeed, eripedagoogi kutse.

Erialased koolitused:

Koolieelikute tajude, mälu, peenmotoorika ja lugemistehnika arendamine 8 t

Neelamishäire 10 t

Elementaarse lugemisoskuse kujundamine 3 t

Koolieelse lasteasutuse logopeedi täiendõppekursus 160 t

Kuulmispuudega laste kuulmistaju ja kõne arendamine 8 t

Lapseea kogelus 40 t

Pervasiivsed arenguhäired ja autistlike laste kõneravi 4 t

Sensoorne alaalia: avaldumine, diagnostika, teraapia 6 t

Neelamishäire (düsfaagia)- diagnoosimisest ravini 10 t

Hääleravi probleeme töös lasteaia lastega 2 t

Sensoorse integratsiooni aspektide arvestamine kõneravitöös lastega 6 t

Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine 5 t

Siduskõne arendamisest kõneravitöös lastega 8 t

Hääle teraapia 6 t

Kooliküpsuse hindamine üleminekul lasteaiast 1.klassi 8 t

Insuldihaigete kõnehäired ja nende logopeediline ravi 6 t

Kõnehäired ja nendega seotud kognitiivsed probleemid 6 t

Sensoorsed kõnepuuded 20 t

Nasaalsuse probleemid ja huule-suulaelõhest tingitud rinolaalia 20 t

Ortodontiliste probleemide arvestamine kõneravitöös lastega 4 t

Häälehärete ja müofunktsionaalsete probleemide arvestamine kõneravitöös lastega 6 t

Good oral functions from the first breath 16 t

Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel 6 t

Keelekida hindamise metoodika 4 t

Suuhingamine 4 t

Kurgu vaatamise kursus 4 t

Neelamishäired lastel ja täiskasvanutel 36 t