Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

TASULINE VASTUVÕTT
Esmane vastuvõtt (kõne hindamine ja uuring, kõnearendusplaani koostamine)
kestvusega kuni 60 minutit- 40 €
Korduv vastuvõtt
kestvusega kuni 60 minutit – 35 €
Lisateenused
iseloomustuse koostamine – 20 €
Omavastutus
Mitteilmumine/teavitamine alla 48h (2 tööpäeva) – 20 €

PEREARSTI TERAAPIAFOND
Patsiendi omaosalus teraapikorra kohta – 7 €

*Hinnakiri kehtib alates 1. jaanuarist 2020a.