Aadress:

Tiigi 61b, Tartu

Esmane vastuvõtt (kõne hindamine ja uuring, kõnearendusplaani koostamine)
kestvusega kuni 60 minutit- 35 €

Korduv vastuvõtt
kestvusega kuni 60 minutit – 30 €

Lisateenused
iseloomustuse koostamine – 20 €

Omavastutus

Mitteilmumine/teavitamine alla 48h (2 tööpäeva) – 20 €

*Hinnakiri kehtib alates 1.jaanuarist 2019a.